hipe.se
Hälsosamma och klimatsmarta husväggar

Bygg med ett hälsosamt och klimatsmart byggmaterial för din och miljöns skull!
IsoTimbers väggar består av trä med isolerande luftkanaler,
ingen tilläggsisolering eller fuktspärr av plastfolie behövs!
Träväggarna ger en hälsosam inomhusmiljö samtidigt som de bidrar
i kampen mot den globala uppvärmningen.

Läs gärna vidare på hemsidan om den innovativa produkten
och varför det är så miljösmart att bygga med trä!

www.isotimber.se


Kontakta oss: mikael.ostling@isotimber.se